O B W I E S Z C Z E N I E

MIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W WYSOKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia planu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych  w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.     

 

W związku z art.180 §1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020, poz.1319) Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej podaje do publicznej wiadomości:

 

1.     Terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Wysoka:

1)     20 kwietnia 2022 r. (środa) od godz. 1300 do 1500

2)     21 kwietnia 2022 r. (czwartek) od godz. 1300 do 1500

3)     22 kwietnia 2022 r. (piątek) od godz. 1300 do 1500

4)     23 kwietnia 2022 r. (sobota) od godz. 1000 do 1200

5)     24 kwietnia 2022 r. (niedziela) od godz. 1000 do 1200

6)     25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) od godz. 1300 do 2400

 

2.     Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Wysoka przyjmować będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 20/21, sala narad, tel. 604 298 918.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

             w Wysokiej

      /-/DONATA GRABEK

 

Wysoka, 19 kwietnia 2022 r.