Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) zwołuję  LVIII Nadzwyczajną  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada  2022 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032.
7. Zakończenie posiedzenia LVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

Szczególy wraz z dokumentami pod adresem - Rada Miasta i Gminy Wysoka - Radni - LVIII Sesja w dniu 22 listopada 2022 | eSesja.pl

 

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Wysoka