Wysoka 31.05.2023 r.

 

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Natalia Kasprzycka - Mocek

zam. w Wyrzysku

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, komisja rekomenduje do zatrudnienia wyżej wymienioną kandydatkę.

           

 

 

                               Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Artur Kłysz